Članstvo

Članovi udruge mogu biti poslovno sposobne fizičke i pravne osobe. Pravna osoba ostvaruje svoje članstvo putem ovlaštenog predstavnika.

Udruga razlikuje dvije vrste članova: radne članove i vanjske suradnike.

Radnim članom udruge može postati svaki zainteresirani student s područja Republike Hrvatske koji prođe proces regrutacije propisan od strane Predsjedništva, a vanjskim suradnikom može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji prođe proces propisan od strane Predsjedništva.

impuls-cover

RADNO ČLANSTVO

Radni član je član udruge koji radi u nekom odjelu udruge ili pak upravlja nekim od projekata udruge. Radni članovi su dužni dolaziti redovito na sastanke udruge te izvršavati sve preuzete obveze. Prijave za redovno članstvo mogu se ostvariti onda kada udruga provodi regrutaciju članova, što se događa jednom godišnje. Sve informacije o regrutaciji se mogu naći pravovremeno na službenim web Facebook stranicama, kao i na drugim društvenim mrežama (Instagram, YouTube).

VANJSKI SURADNICI

Vanjski suradnici su fizičke i pravne osobe koje prate i podržavaju rad Financijskog impulsa. Također, vanjski suradnici su članovi Udruge koji su završili studij, ali nisu prekinuli suradnju s Udrugom.