Dan štednje

Predavanje: Štedne navike stanovništva RH

Studentska udruga Financijski impuls, koja djeluje pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku, ove godine prvi je put, u suradnji sa Zagrebačkom bankom, obilježila Svjetski dan štednje. Direktorica centra za individualne klijente Marijeta Ravlić, održala je 02. studenog 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, predavanje pod nazivom: „Štedne navike stanovništva RH“. 

Svjetskim danom štednje obilježava se sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara, održan 31. listopada 1924. u Milanu, a ustanovljen je s ciljem popularizacije i poticanja navika  štednje širom svijeta.

Svi zainteresirani imali su priliku kroz interaktivno predavanje dobiti informacije o mogućim oblicima štednje, ulaganju putem investicijskih fondova, životnom osiguranju, odnosu prinosa i rizika, aktualnom problemu održivosti hrvatskog mirovinskog sustava te prednostima ulaganja u dobrovoljne mirovinske fondove.

Nadalje, predstavljeni su podaci o procijenjenoj financijskoj imovini građana RH koja je krajem kolovoza 2016. iznosila 371,5 milijardi kuna, što je za 17 milijardi kuna više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Unatoč većoj kamatnoj stopi na kunsku u odnosu na deviznu štednju, u štednji građana i dalje dominiraju devizni štedni i oročeni depoziti.  Polagano i kunska štednja bilježi rast. Također, sve je uočljivija i tendencija smanjivanja štednje građana u obliku oročenih depozita, kao i oročavanju na dulja razdoblja, dijelom zbog negativnog psihološkog efekta oporezivanja kamata ostvarenih na takvu vrstu štednje, ali i povijesno niskih kamata na oročenu štednju.

Na kraju predavanja, mr. sc. Ravlić savjetovala je studente da počnu štedjeti što ranije, da mali koraci štednje u konačnici mogu dati pozitivne rezultate za njih same te da se pri budućim ulaganjima uvijek sjete uzrečice: „Nikad nemojte staviti sva jaja u istu košaru!“.

Autor: Ivana Uložnik