PROJEKTI

Europski tjedan novca

    • EMW 2015

thumb1U sklopu projekta Europski tjedan novca studentska udruga Financijski impuls dala je svoj doprinos financijskom obrazovanju i poticanju financijskog opismenjavanja kroz organizaciju predavanja i radionica na fakultetu. U suradnji s Hrvatskim uredom za osiguranje, Ekonomski fakultetom u Osijeku te sponzorima Zagrebačka banka, Croatia osiguranje i Nestlé 10. i 11. ožujka održana su predavanja i radionice na temu osiguranja i osobnih financija. Predavanja su održali: direktor Hrvatskog ureda za osiguranje mr. sc. Hrvoje Pauković, direktorica centra za individualne klijente Zagrebačke banke mr. sc. Marijeta Ravlić te doc. dr. sc. Domagoj Sajter.

 

Konferencije

    • Budi poslovan, budi konkurentan (u suradnji s EURES, EUROSUD i CET Platforma)

thumb2„Budi poslovan-budi konkurentan“ konferencija održana je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 13.travnja 2015. godine. Radi se o poslovnoj studentskoj konferenciji organiziranoj od strane članova Udruge „Financijski impuls“ s Ekonomskog fakulteta. Na konferenciji studenti su mogli dobiti korisne informacije o projektima i programima u kojima mogu sudjelovati i na taj način poboljšati svoju konkurentnost na tržištu rada.

 

Debate

    • Profitirati i/ili riskirati (u suradnji s  HANFA)

thumb3Udruga Financijski impuls organizirala je u suradnji sa Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga debatu o mirovinskim fondovima pod nazivom „Riskirati i/ili profitirati?“. Provedbom reforme u hrvatskom mirovinskom sustavu došlo je do promjena te se ubuduće članovi fondova za 2. obvezni mirovinski stup trebaju odlučiti za jednu od ponuđenih kategorija: A, B ili C kategoriju, od kojih se svaka razlikuje prema količini rizika i načinu raspolaganja (ulaganja) sredstava mirovinskih obveznika. Studenti smjera Financijski menadžment Ekonomskog fakulteta u Osijeku debatirali su o tome trebaju li mirovinski fondovi ulagati u više ili manje rizične vrijednosne papire.

 

Stručne ekskurzije

    • Posjet Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Centralnoj banci u Sarajevu (u suradnji s EFOS)

thumb4Financijski impuls u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku organizirao je fakultativni posjet Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Studenti su imali prilike upoznati rad Ekonomskog fakulteta u Sarajevu te u Centralnoj banci upoznati monetarnu politiku BiH. Posjet je organiziran od 18. do 19. prosinca 2014., a studenti su imali priliku i za cjelodnevni razgled Sarajeva i druženje s domaćinima.

 

Edukacije

Uskoro.