Debate

Debata 2016. „Životno osiguranje – štednja i/ili investicija“

Udruga Financijski impuls u suradnji s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga organizirala je, drugu godinu za redom studentsku debatu, ovog puta na temu „Životno osiguranje – štednja i/ili investicija“. Debata se održala 6. lipnja 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku s početkom u 12:00 sati.

U dvorani pred zainteresiranim posjetiteljima, studenti su debatirali o tome trebaju li potencijalni potrošači ulagati u mješovito (tradicionalno, klasično) životno osiguranje, koje po karakteristikama više predstavlja štednju i manje je sklonije riziku ili investicijsko (unit-linked) životno osiguranje, koje ima veću razinu rizika te prema svojim obilježjima više se ponaša kao investicija. Studenti su kroz debatu pokušali aplicirati prednosti i nedostatke oba osiguranja kako bi slušateljima približili obje vrste životnog osiguranja u svrhu dodatne edukacije i povećanja svijesti o financijskoj pismenosti. Nakon jednosatne debate došlo se do zaključka da svako od prethodno spomenuta dva osiguranja ima svoje prednosti i nedostatke, no izbor između mješovitog i investicijskog životnog osiguranja uvelike ovisi o perspektivama i percepcijama svakog pojedinca, tj. potrošača.

Svakako preporučamo da pogledate i reportažu o samoj debati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=1iE1f6aQmrY


Debata 2015. „Riskirati i/ili profitirati?“

Udruga Financijski impuls organizirala je u suradnji sa Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga debatu o mirovinskim fondovima pod nazivom „Riskirati i/ili profitirati?“. Debata je održana u četvrtak, 21.5. s početkom u 11:00.

Provedbom reforme u hrvatskom mirovinskom sustavu došlo je do promjena te se ubuduće članovi fondova za 2. obvezni mirovinski stup trebaju odlučiti za jednu od ponuđenih kategorija: A, B ili C kategoriju, od kojih se svaka razlikuje prema količini rizika i načinu raspolaganja (ulaganja) sredstava mirovinskih obveznika. Studenti smjera Financijski menadžment Ekonomskog fakulteta u Osijeku debatirali su o tome trebaju li mirovinski fondovi ulagati u više ili manje rizične vrijednosne papire.

Sam pročelnik Katedre za financije i računovodstvo, prof.dr.sc. Branimir Marković izjavio je da već dugo vremena nije održana ovako kvalitetna debata te da su svi studenti zaista zaslužili najvišu ocjenu – petice. Mirovine su svakodnevna tema svih medija. Sve je veći znak pitanja nad mirovinama onih generacija koje tek sada izlaze na tržište rada. Debata je bila odlična prilika za studente i učenike srednje Ekonomske i upravne škole o tome što mogu učiniti po tom pitanju i osigurati si pristojan život i nakon umirovljenja.